Tin tức & sự kiện: Tiến độ Orchid Park

Cập nhật tiến độ Orchid Park 15-08-2018

Ngày đăng: 16-08-2018

Tiến độ dự án căn hộ Orchid park Nhà Bè 15-08-2018

Tiến độ xây dựng giai đoạn 1 dự án căn hộ Orchid Park

Ngày đăng: 04-05-2018

Hình ảnh thực tế dự án căn hộ Orchid Park ghi nhận tại công trường dự án.Toàn bộ công nhân và thiết bị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án sớm nhất có thể

HOTLINE PHÒNG KINH DOANH
0926 62 64 62
miamialroup@gmail.com