Tin quy hoạch

Người dân trong khu quy hoạch phía Nam Sài Gòn được cấp giấy phép xây nhà
Ngày đăng 26-06-2018

Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu theo hướng cho phép người sử dụng đất nông nghiệp trong khu quy hoạch đất hỗn hợp chưa có dự án triển khai được chuyển mục đích sử dụng đất theo tin quy hoạch xây dựng đô thị, nhưng có kiểm soát về cấp phép và kiểm tra xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển của Thành phố, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích của người dân.

Đối với nhóm các dự án chưa có quyết định thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm, UBND Thành phố sẽ xem xét từng trường hợp (gồm dự án Khu Đại học Hưng Long và dự án khu đô thị Cảng Hiệp Phước).

Liên quan đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác trong quy hoạch các dự án chưa triển khai trên địa bàn Khu đô thị Nam Thành phố, UBND Thành phố đã yêu cầu UBND huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè có văn bản trả lời công khai, minh bạch cho người dân đối với nhóm các dự án đã có quyết định thu hồi đất (gồm Khu B, C, D, E).ôn

Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu theo hướng cho phép người sử dụng đất nông nghiệp trong khu quy hoạch đất hỗn hợp chưa có dự án triển khai được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng đô thị, nhưng có kiểm soát về cấp phép và kiểm tra xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện quy hoạch phát triển của Thành phố, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích của người dân.

Nguồn:Tổng hợp

căn hộ Orchid Park
HOTLINE PHÒNG KINH DOANH
0926 62 64 62
miamialroup@gmail.com