Tin quy hoạch

TP.HCM Xây Dựng Công Trình Chống Ngập Như Thế Nào
Ngày đăng 15-06-2018

Dự án công trình chống ngập do triều khu vực TP.HCM với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đang dần hoàn thiện những hạng mục thi công chính. Hiện đã hoàn thành được 70% dự án theo thông tin quy hoạch.

Dự án công trình chống ngập tập trung xây 6 cống dưới lòng đất kiểm soát triều tại Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định. Mỗi cống rộng từ 40 - 160 m, chiều cao thành cống 3,6 - 10 m.
 
Cống Bến Nghé nằm gần Hầm Thủ Thiêm (quận 1) đang dần hoàn thiện những hạng mục thi công chính. Cống Bến Nghé có khẩu độ cống: B = 40 m; có 1 trạm bơm; cao trình ngưỡng: -3,6m; cao trình đỉnh trụ pin: +3,0m; cao trình đỉnh cửa van: +3,0m
 
Cống Cây Khô có rất nhiều hạng mục, thi công phức tạp. Cống Cây Khô có khẩu độ cống: B = 80m; cao trình ngưỡng: -5,5m; cao trình đỉnh trụ pin: +3,5m; cao trình đỉnh cửa van: +3,0m; âu thuyền: B= 15m.
 
Cống Mương chuối hoàn thiện nhanh nhất. Nhiều cột bê tông đã được xây dựng lên cao. Cống Mương Chuối có khẩu độ cống: B = 40m; có 01 trạm bơm; cao trình ngưỡng: -5,5m; cao trình đỉnh trụ pin: +3,5m; cao trình đỉnh cửa van: +3,0m; âu thuyền: B =15m.
 
Cống Phú Định nằm sát khu dân cư quận 6 nối quận 8. Cống Phú Định có khẩu độ cống: B = 40m; có 1 trạm bơm; cao trình ngưỡng: -5,5m; cao trình đỉnh trụ pin: +3,5m; cao trình đỉnh cửa van: +3,0m; âu thuyền: B =15m.
 
Trong 6 cống, Cống Phú Xuân hoàn thiện nhanh nhất, công nhân không phải thi công nữa. Cống Phú Xuân có khẩu độ cống: B = 40m; có 1 trạm bơm; cao trình ngưỡng: -5,5m; cao trình đỉnh trụ pin: +3,5m; cao trình đỉnh cửa van: +3,0m; âu thuyền: B =15m.
 
Cống Tân Thuận ở quận 7, nơi người dân thường xuyên phải chịu ngập do triều cường. Cống Tân Thuận có khẩu độ cống: B = 40m; có 01 trạm bơm; cao trình ngưỡng: -5,5m; cao trình đỉnh trụ pin: +3,5m; cao trình đỉnh cửa van: +3,0m; âu thuyền: B =15m.
 
Tuyến đê kè xung yếu bao ven sông Sài Gòn, từ Vàm Thuật đến sông Kinh, dài gần 8 km. Tuyến đê sẽ giúp các cống hoạt động bơm nước, xả nước vào mà không bị ảnh hưởng tới các vùng lân cận.
 
Nguồn:Tổng Hợp
 
căn hộ Orchid Park
HOTLINE PHÒNG KINH DOANH
0926 62 64 62
miamialroup@gmail.com